Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Nulitatea societăţii înmatriculate în registrul comerţului

Motivele pentru care se poate solicita instanţei nulitatea societăţii sunt:

 

  • lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică
  • toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societăţii
  • obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice
  • lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii
  • lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii
  • actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii, obiectul său de activitate, aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris
  • s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim, subscris şi vărsat
  • nu s-a respectat numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.

Nulitatea este constatată prin hotărâre judecătorească. În situaţia în care cauza de nulitate este înlăturată înainte de a se pronunţa instanţa, societatea nu va fi declarată nulă.

Ca efect al nulităţii, societatea încetează să existe fără efect retroactiv, se dizolvă şi intră în lichidare. Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii societăţii, care se comunică registrului registrului comerţului, care, după menţionare, o va trimite Monitorului Oficial, în extras.

Declararea nulităţii societăţii nu aduce atingere actelor încheiate în numele său. Nici societatea şi nici asociaţii nu pot opune terţilor de bună-credinţă nulitatea societăţii. Asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale până la acoperirea acestora. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.