Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Înmatricularea

Se depune la oficiul registrului comerţului în a cărei rază teritorială societatea îşi are stabilit sediul o cerere de înmatriculare în termen de 15 zile de la întocmirea actului constitutive.

La cerere se anexează:

 • actul constitutiv al societăţii
 • dovada sediului declarant
 • dovada disponibilităţii firmei
 • dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutive. În cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la constituire, actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, extrasul de carte funciară.
 • actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi
 • declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege
 • alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii.

Reprezentanţii societăţii, numiţi prin actul constitutiv, sunt obligaţi să depună la registrul comerţului semnăturile lor, la data depunerii cererii de înmatriculare.

Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie prin judecătorul delegat. În cadrul analizării cererii de înmatriculare acesta va putea dispune, prin încheiere motivată, efectuarea unei expertize, în contul părţilor, precum şi administrarea altor dovezi.

De exemplu, se numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi în cazul societăţii pe acţiuni dacă:

 

 • există aporturi în natură
 • avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei
 • operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa.

Fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile de la data aprobării sale la oficiul registrului comerţului, urmând să fie publicat pe cheltuiala societăţii în Monitorul Oficial.

Judecătorul delegat, prin încheiere, pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea cerinţelor legale, va autoriza constituirea societăţii şi va dispune înmatricularea ei în registrul comerţului.

Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii.

Societatea este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

 

Filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una dintre formele de societate şi în condiţiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Nu se pot înfiinţa sedii secundare sub denumirea de filială.

Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona. Dacă sucursala este deschisă într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea, ea se va înregistra în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare separată.

Celelalte sedii secundare - agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii - sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal.

Societăţile comerciale străine pot înfiinţa în România, cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. 


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.