Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Părţile sociale

Părţile sociale sunt diviziuni egale ale capitalului social. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

În cazul unei societăţi cu răspundere limitată, o parte socială are o valoare minimă de 10 lei.

Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. Prin excepţie, ele pot fi transmise către persoane din afara societăţii numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

Hotărârea adunării asociaţilor se depune în termen de 15 zile la registrul comerţului, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial, precum şi transmisă către ANAF.

Orice persoană prejudiciată prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale poate formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale.

Transmiterea părţilor sociale va opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării termenului de opoziţie, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia. În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, aceste prevederil nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. În acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat. Dacă se depăşeşte maximul legal de asociaţi din cauza numărului succesorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul legal.

În toate cazurile, transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii. Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului. Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului.

Fiecare parte socială dă dreptul la un vot în adunarea generală.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.