Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Cauzele de dizolvare

Orice societate se dizolvă pentru următorele cauze:

·         trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii

·         imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia

·         declararea nulităţii societăţii

·         hotărârea adunării generale

·         hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum:

-      neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii

-      societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni

-      societatea şi-a încetat activitatea

-      nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social

-      asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută

-      societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

·         falimentul societăţii

·         alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

 

Societatea pe acţiuni se dizolvă:

·         activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris (se aplică în mod corespunzător şi societăţii cu răspundere limitată)

·         societatea are mai puţin de 2 asociaţi.

 

Societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi, când, datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur.

Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Aceste dispoziţii se aplică şi societăţilor în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni, dacă acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.