Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Numirea lichidatorilor

Pot fi lichidatori persoanele fizice sau persoane juridice ai căror reprezentanţi permanenţi au calitatea de lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii/membrii directoratului.

Lichidatorii sunt obligaţi:

-      să primească şi să păstreze patrimoniul societăţii, registrele şi actele societăţii, încredinţate de administratori/ de membrii directoratului

-      să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor, sau al consiliului de supraveghere (în cazul societăţii pe acţiuni).

Atribuţiile lichidatorilor:

·         cele conferite de asociaţi

·         să stea în judecată în numele societăţii

·         să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare

·         să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii

·         să facă tranzacţii

·         să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii

·         să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorii care întreprind noi operaţiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.

Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societăţii.

Prin excepţie, asociaţii vor putea cere însă ca sumele reţinute să fie depuse la o bancă şi să se facă repartizarea asupra acţiunilor sau părţilor sociale, chiar în timpul lichidării, dacă, în afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor societăţii, scadente sau care vor ajunge la scadenţă, mai rămâne un disponibil de cel puţin 10% din cuantumul lor.

Împotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societăţii pot face opoziţie sau pot formula acţiuni în temeiul creanţelor scadente, în condiţiile legii. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.