Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar.

Adunarea generală extraordinară decide cu privire la:

·         schimbarea formei juridice a societăţii

·         mutarea sediului societăţii

·         schimbarea obiectului de activitate al societăţii

·         înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare

·         prelungirea duratei societăţii

·         majorarea sau reducerea capitalului social, ori reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni

·         fuziunea sau divizarea societăţii

·         dizolvarea anticipată a societăţii

·         conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă

·         conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni

·         emisiunea de obligaţiuni

·         oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale extraordinare va putea fi delegat consiliului de administraţie/directoratului, exerciţiul dreptului de a decide cu privire la:

-      mutarea sediului societăţii

-      schimbarea obiectului de activitate al societăţii dacă nu se referă la domeniul şi activitatea principală a societăţii

-      majorarea capitalului social.

Condiţii de validitate a deliberărilor la prima convocare:

·         prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o 1/4 din numărul total de drepturi de vot

·         majoritatea voturilor exprimate

Condiţii de validitate a deliberărilor la a doua convocare:

·         prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o 1/5 din numărul total de drepturi de vot

·         majoritatea voturilor exprimate.

De la aceste prevederi există următoarele excepţii:

-      modificarea obiectului principal de activitate al societăţii

-      reducerea sau majorarea capitalului social

-      schimbarea formei juridice

-      fuziunea, divizarea sau dizolvarea societăţii

Pentru o decizie valabilă este necesară prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o 2/3 din numărul total de drepturi de vot şi majoritatea voturilor exprimate.

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.