Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

Atribuţiile adunării generale ordinare:

 

  • să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale
  • să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii şi să le fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs
  • să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar
  • să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului
  • să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor
  • să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii
  • alte probleme înscrise pe ordinea de zi.

 

Condiţii de validitate a deliberărilor la prima convocare:

-      prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 1/4 din numărul total de drepturi de vot

-      majoritatea voturilor exprimate.

Condiţii de validitate a deliberărilor la o a doua convocare

-      indiferent de cvorumul întrunit

-      majoritatea voturilor exprimate


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.