Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Convocarea

Se face de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar. Hotărârea general se ţine în minim 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

Prin excepţie, convocarea se poate realiza prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative şi se publică şi pe pagina de internet a societăţii, pentru liberul acces al acţionarilor.

Convocarea cuprinde locul şi data ţinerii adunării, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării şi textul integral al propunerilor pentru modificarea actului constitutiv.

Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.