Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv.

Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie şi la organele de conducere similare acestora.

Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres, în caz contrar, societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.

Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de lege.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

  • realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi
  • existenţa reală a dividendelor plătite
  • existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere
  • exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale
  • stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.