Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Constituirea grupului de interes economic

Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toți membrii și încheiat în formă autentică, denumit act constitutiv care stabilește modul de organizare a acestuia.

Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fără capital.

În cazul în care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfășurarea activității grupului, aporturile membrilor nu trebuie să aibă o valoare minimă și pot avea orice natură.

Membrii grupului primesc părţi de interes, care nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, orice clauză contrară considându-se nulă.

Cesiunea sau constituirea unei garanții asupra părții de interes către membri sau terți este posibilă în temeiul actul constitutiv al grupului sau al hotărârii adunării generale a asociaţilor luată cu unanimitate.

Cesiunea nu liberează pe membrul cedent de ceea ce mai datorează grupului din aportul său de capital.

Grupul nu poate avea drept scop obținerea de profituri pentru sine.

Dacă din activitatea grupului rezultă profit potrivit situației financiare anuale, acesta va fi distribuit în totalitate, în mod obligatoriu, între membrii grupului, cu titlu de dividende, în cotele prevăzute în actul constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în părți egale.

În cazul în care cheltuielile depășesc veniturile grupului, diferența va fi acoperită de membrii acestuia în cotele prevăzute în actul constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în părți egale.

Nu se constituie fonduri de rezervă.

Sediul grupului trebuie stability fie la locul în care se află administrația centrală a grupului, fie la locul în care se află administrația centrală a unuia dintre membrii grupului sau, în cazul unei persoane fizice, activitatea principală a acesteia, dacă grupul exercită o activitate în locul menționat.

Sediul grupului de interes economic poate fi mutat într-un stat străin, prin decizia membrilor grupului, luată în unanimitate.

 

În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii grupului ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea grupului în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își va avea sediul grupul şi publicarea în Monitorul Oficial.

Grupul de interes economic dobândește personalitate juridică de la data înmatriculării sale în registrul comerțului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.