Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Dizolvarea, lichidarea grupului de interes economic

Grupul de interes economic se dizolvă prin:

·         expirarea timpului stabilit pentru durata grupului

·         imposibilitatea realizării obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia

·         declararea nulității grupului

·         hotărârea adunării membrilor, adoptată cu votul unanim al acestora, cu excepția cazului în care actul constitutiv dispune altfel

·         hotărârea tribunalului, la cererea oricărui membru, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre membri, care împiedică funcționarea grupului, precum și la cererea oricărei autorități publice competente

·         declararea falimentului grupului

·         alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al grupului.

Dizolvarea grupului trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Dizolvarea grupului are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Prin excepţie, dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a grupului sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Lichidarea grupului trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

Grupul își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării până la terminarea acesteia.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul persoanelor care îndeplinesc atribuția de cenzor.

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comerțului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.