Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Funcţionarea şi modificarea grupului de interes economic

În raporturile cu terții, grupul de interes economic este angajat prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc obiectul de activitate, în afară de cazul în care el dovedește că terții cunoșteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depășirea acestuia.

Dreptul de a reprezenta grupul aparține fiecărui administrator, în afară de cazul în care există stipulație contrară în actul constitutiv.

Adunarea generală a asociaţilor poate adopta orice hotărâre, inclusiv dizolvarea anticipată sau prelungirea duratei grupului, în condițiile stipulate prin actul constitutiv.

Hotărârile adunării generale a asociaţiilor se adoptă cu votul unanim al membrilor dacă nu se prevede prin actul constitutiv adoptarea hotărârilor în anumite condiții privind cvorumul și majoritatea necesară.

Este obligatoriu votul unanim pentru

-      modificarea obiectului grupului

-      modificarea numărului de voturi repartizat fiecărui membru

-      modificarea condițiilor prevăzute pentru adoptarea hotărârilor

-      modificarea aportului membrilor la capitalul grupului

-      modificarea oricărei alte obligații a membrilor, în cazul în care prin actul constitutiv nu se prevede altfel

-      prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilită în actul constitutive

-      orice altă modificare a actului constitutiv, în cazul în care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Fiecare membru dispune de câte un vot. Prin excepţie, actul constitutiv poate stabili ca anumiți membri să dispună de un număr de voturi diferit de al celorlalți, dar fără ca prin aceasta un membru să dețină majoritatea voturilor.

Administratorii sunt numiţi de adunarea generală a asociaţilor dintre membrii grupului care le fixează atribuțiile, durata însărcinării și eventuala lor remunerație.

Poate fi administrator şi o persoană juridică în temeiul unui un contract de administrare, prin care se desemnează un reprezentant persoană fizică.

Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al grupului, în afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

Administratorii trebuie să depună o garanție pentru administrația lor care nu poate fi mai mică decât dublul remunerației lunare, înainte de preluarea funcției.

Situația financiară anuală a grupului de interes economic va fi întocmită după normele prevăzute pentru societatea în nume colectiv. După aprobarea de către adunarea generală a asociaţilor, situația financiară va fi depusă de administratori, în termen de 15 zile, la administrația finanțelor publice.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.