Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Grupul european de interes economic

În Preambulul Regulamentului nr. 2137/85 se arată că, pentru persoane fizice, societăţi comerciale sau alte entităţi juridice, s-a creat un cadru juridic care să faciliteze adaptarea activităţilor lor la condiţiile economice ale UE, precum şi cooperarea eficientă a acestora la nivel transfrontalier.

Conform dispoziţiilor Regulamentului nr. 2137/85 (art. 4 alin. 1), pot avea calitatea de membrii ai grupului european de interes economic:

·         societăţile, precum şi alte entităţi de drept public sau privat, constituite potrivit legislaţiei unui stat membru şi care au sediul statutar sau legal şi administraţia centrală în cadrul Uniunii Europene

·         persoane fizice care exercită în UE o activitate industrială, comercială, meşteşugărească, agricolă, sau care oferă servicii profesionale ori de altă natură în Uniunea Europeană.

Potrivit art. 4 alin. 2 din Regulamentul nr. 2137/85, un grup european de interes economic trebuie să fie compus din cel puţin:

-      două societăţi sau alte entităţi juridice care au administraţia centrală în state membre diferite

sau

-      două persoane fizice care îşi desfăşoară activităţile principale în state membre diferite

sau

-      o societate sau altă entitate juridică şi o persoană fizică, dintre care prima are administraţia centrală într-un stat membru, iar cea de-a doua îşi desfăşoară activitatea principală în alt stat membru.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.