Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Modificarea actului constitutiv al societăţilor

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti.

Forma autentică a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie atunci când are ca obiect:

  • majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil
  • modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă
  • majorarea capitalului social prin subscripţie publică.

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, cu excepţia situaţiilor când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de retragere.

Registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Monitorul Oficial, spre a fi publicate pe cheltuiala societăţii, cu excepţia actelor modificatoare ale unei societăţiq în nume colectiv sau în comandită simplă

Dacă societatea fiinţează de mai mult de 5 ani, actul constitutiv în forma actualizată poate să nu cuprindă numele sau denumirea şi celelalte date de identificare ale fondatorilor şi ale primilor membri ai organelor societăţii.

Schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane juridice noi. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.