Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Reducerea capitalului

Capitalul social poate fi redus prin:

·         micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale

·         reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale

·         dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

Dacă reducerea nu este motivată de pierderi, ea se poate realiza prin următoarele modalităţi:

-      scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate

-      restituirea către acţionari/asociaţi a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială

-      alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social se realizează în temeiul hotărârii adunării generale a asociaţilor care trebuie să cuprindă: cuantumul reducerii care nu poate aduce atingere nivelului minim de capital prevăzut de lege, motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a 2 luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, au dreptul:

-      să obţină garanţii adecvate pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări

-      de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri.

Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor/ asociaţilor:

-      până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau

-      până la data la care hotărârea instanţei prin care a fost respinsă cererea creditorilor a devenit irevocabilă.

Când societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decât în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.