Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Modificarea societăţii

Modificarea societăţii presupune schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru, etc.

În ipoteza prelungirii duratei societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, creditorii particulari ai asociaţilor pot face opoziţie împotriva hotărârii adunării asociaţilor de prelungire a duratei, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii.

Dacă opoziţia a fost admisă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului. În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilanţ contabil aprobat. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.