Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Excluderea din societate

Poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată, societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acţiuni:

  • asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat
  • asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil
  • asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie
  • asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat, prin care se stabileşte, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi. În termen de 15 zile, hotărârea irevocabilă de excludere se va depune la registrul comerţului şi va fi publicată în M.Of. (numai dispozitivul hotărârii)

Asociatul exclus

- răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

- nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

- rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Dacă, în momentul excluderii, sunt operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operaţiuni. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.