Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Retragerea din societate

Asociatul în societatea cu răspundere limitată, societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă se poate retrage din societate:

  • în cazurile prevăzute în actul constitutive
  • cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi
  • pentru motive temeinice, în baza hotărârii instenţei de judecată, în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul. Instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.

Dreptul de retragere poate fi exercitat, în primele 2 cazurile, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc fie prin acordul asociaţilor, fie de un expert desemnat de asociaţi, fie de tribunal, în caz de neînţelegere.

În cazul societăţii pe acţiuni, au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri adunării generale a asociaţilor care are ca obiect:

-      schimbarea obiectului principal de activitate

-      mutarea sediului societăţii în străinătate

-      schimbarea formei societăţii

-      fuziunea sau divizarea societăţii.

Acţionarii vor depune la sediul societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile pe care le posedă sau certificatele de acţionar. Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării.

În toate cazurile, costurile de evaluare vor fi suportate de societate. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.