Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În cazul în care activitatea profesionistului nu este supusă unor condiţii de autorizare prealabilă, este obligatorie verificarea disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei şi/sau emblemei.

Aceasta operaţiune se realizeaza la registrul comerţului, iar rezervarea este valabilă o perioadă de 3 luni.

În ceea ce priveşte activităţile pentru care legea prevede condiţii speciale, acestea sunt:

  • agent de marketing a fondului de pensii (numai PFA) - Autorizaţie/aviz Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • comerciant produse alimentare/ alimentaţie publică - diploma calificare sau vechime 2 ani plus curs de igienă (se exceptează persoanele care prezintă certificat de producător şi comercializează produsele proprii)
  • instructor auto (numai PFA) - Carte de muncă sau adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să rezulte faptul că a activat în cadrul unei şcoli de conducători auto ca instructor auto o perioadă de minim 5 ani şi atestatul de pregătire profesională ca instructor auto. Excepţie: În privinţa dovedirii perioadei de activare a unui instructor auto în cadrul unei şcoli de conducători auto, se va lua în calcul şi perioada de deţinere a autorizaţiei pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberată în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 146/1999.
  • mandatar Loteria Română SA jocuri de noroc - Acord Loteria Română SA/ Contract de mandat cu Loteria Română
  • tehnician dentar - Diploma, titlu sau certificat care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană şi recunoscute conform legii, Certificat de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.