Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Profesionist persoană fizică

Persoanele fizice pot desfăşura activităţile economice individual şi independent, ca persoane fizice autorizate (PFA), ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Activitatea economică este activitatea industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit.

Întreprindere individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Întreprindere familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Persoană fizică autorizată este persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

Referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau persoane juridice supuse înregistrării în registrul comerţului.

Condiţiile necesare înregistrării şi autorizării celor trei forme de organizare a activităţilor economice de către persoane fizice: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială şi care trebuie să fie întrunite de o persoană fizică:

  • are 18 ani. Prin excepţie, membrul întreprinderii familiale poate avea 16 ani.

  • nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal

  • are un sediu profesional declarant

  • este cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European

  • declară pe propria răspundere că îndeplinesşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii

  • are pregătirea profesională necesară activităţii pentru care solicită autorizarea pe care o dovedeşte cu atestat.

La cererea persoanei fizice interesată, registrul comerţului eliberează Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, care este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.