Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Divizarea societăţilor

Divizarea unei societăţi poate fi totală sau parţială.

Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi între două sau mai multe societăţi care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.

Divizarea parţială constă în desprinderea unei părţi din patrimoniul unei societăţi, care continuă să existe şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe societăţi care există sau care se înfiinţează în acest mod.

Divizarea este operaţiunea prin care:

-      societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii/asociaţii societăţii divizate de acţiuni/părţi sociale/alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale/altor titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală astfel repartizate

sau

-      societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii/asociaţii societăţii divizate de acţiuni/părţi sociale/alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală la societăţile nou constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale/altor titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală astfel repartizate.

Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite.

Divizarea se realizează şi prin desprinderea unei părţi din patrimoniul unei societăţi şi este transferată ca întreg uneia sau mai multor societăţi existente ori unor societăţi care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de acţiuni/părţi sociale/alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală ale societăţilor beneficiare către:

-      acţionarii sau asociaţii societăţii care transferă activele (desprindere în interesul acţionarilor ori asociaţilor)

sau

-      societatea care transferă activele (desprindere în interesul societăţii). 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.