Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Societatea

Societăţile prevăzute de legea societăţilor reprezintă forme particulare de societate cu personalitate juridică prevăzute de Codul civil.

Societatea este aceea persoană juridică, înmatriculată în registrul comerţului, care exploatează o întreprindere economică în numele şi pe riscul său, în condiţiile stabilite în actul său constitutiv, în vederea obţinerii de profit sau realizării de economii.

Elementele esenţiale ale unei societăţi prevăzute de legea societăţilor:

 

  • este o persoană juridică, adică o entitate care are o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu propriu, afectat realizării unui scop licit şi moral în acord cu interesul general
  • are la bază un act constitutiv, prin care părţile semnatare se obligă să afecteze anumite valori patrimoniale cu scopul de a participa la câştig sau la pierdere
  • se încadrează în categoria profesionistului întrucât exploatează o întreprindere
  • pentru existenţa sa valabilă se înmatriculează în registrul comerţului.

Societatea este persoana juridică care se întemeiază pe actul constitutive, subiect de drept care acţionează în cadrul raporturilor juridice independent de membrii care o formează, asumându-şi propriile obligaţii pe care le garantează cu patrimoniul său în vederea îndeplinirii funcţiei sale de a realiza scopul stabilit prin pactul societar.

Potrivit Codului Civil, societăţile pot avea mai multe forme, anume: societăţi simple, societăţi în participaţie, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, societăţi cooperative şi orice alt tip de societate reglementată prin lege specială.

Societăţile reglementate de legea societăţilor se constituie în una dintre următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, societate pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată.

Societăţile pot fi clasificate utilizând diferite criterii, însă cel mai important criteriu este cel al modului în care asociaţii/acţionarii răspund pentru obligaţiile asumate de societate.

Astfel:

- asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.

- acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Potrivit acestui criteriu distingem între societăţi de persoane (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă), societăţi de capitaluri (societate în comandită pe acţiuni, societate pe acţiuni) şi societăţi cu răspundere limitată.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.