Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Divorț prin acordul părților

Se poate realiza prin formularea în comun de către ambii soți a cererii de divorț, indiferent de durata căsătoriei şi dacă există sau nu copii minori.

Nu este posibil dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.

Cererea de divorț poate fi formulată doar de unul din soți și poate fi întemeiată pe culpa celuilalt, care recunoaște faptele imputate. În acest caz, dacă ambii soți sunt de acord, instanța de judecată pronunță divorțul fără a mai cerceta motivele și fără mențiuni asupra culpei părților.

Dacă însă soțul care a înregistrat cererea de divorț nu își dă acordul, judecarea cererii va continua, iar instanța de judecată va pronunța un divorț întemeiat pe culpa soțului sau soților, după cum aceasta reiese din probele administrate în cauză.

Divorțul poate fi pronunțat fără a fi necesară trecerea unei perioade de timp de la oficierea căsătoriei. Nu poate fi pronunțat dacă unul dintre soți este pus sub interdicție.

Divorțul prin acordul părților poate fi pronunțat pe cale judiciară, în fața instanței de judecată, pe cale administrativă ori prin procedură notarială.

Divorțul prin acordul părților poate fi constatat de notarul public, chiar dacă există copii minori rezultați din conviețuirea celor doi soți anterior căsătoriei, din afara căsătoriei sau adoptați de ambii soți.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.