Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligația de întreținere între soți

Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

Cuantum se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei.

Întreţinerea stabilită pentru fostul soţ, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

Pensia de întreţinere între foştii soţi va fi acordată de la data la care a fost cerută, dar nu mai târziu de un an de la data desfacerii căsătoriei. link

Dacă divorţul se pronunţă din culpa unui singur soţ, soţul vinovat de divorţ va beneficia de pensie de întreţinere din partea celuilalt doar timp de un an de la desfacerea căsătoriei, iar soţul inocent va beneficia de pensie de întreţinere pe termen nelimitat.

Dacă divorţul se pronunţă fără să se facă menţiune despre culpa soţilor, aceştia sunt îndreptăţiţi la pensie de întreţinere pe o periodă nelimitată.

Obligaţia întreţinere încetează prin recăsătorirea soţului îndreptăţit.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.