Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Înregistrarea contractului individual de muncă

Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca, denumita angajator. Contractele individuale de muncă se încheie în forma scrisă. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Contractul individual de muncă încheiat de persoane fizice, societăţi comerciale cu capital privat, asociaţii cooperatiste, asociaţii familiale, asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale şi orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei romane, va fi înregistrat, în format electronic, în registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL).

Înregistrarea şi transmiterea în registrul în formă electronică trebuie efectuată cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul parte în contract.

La încetarea activităţii, registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) se va completa şi transmite la ITM, cel târziu la data încetării contractului de munca al salariatului parte în contract.

Alte modificări intervenite pe parcursul executării contractului individual de munca se completează în registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) şi se transmit la ITM în termen de 5 zile de la data la care au intervenit aceste modificări.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.