Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Concediul fără plată pentru creşterea copilului

Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de indemnizaţia lunară pot beneficia, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, de concediul fără plată.

Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.

Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul fără plată. Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.

În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pentru menţinerea concediului fără plată, beneficiarii au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor nu este condiţionată de obligaţia.

Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

De concediul fără plată beneficiază şi toate categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţie, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

Pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei asupra nivelului minim al indemnizaţiei (600 lei).

Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia lunară sau se află în concediul fără plată constituie 

  • perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.
  • vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi art. 6 constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Constituie contravenţie neaprobarea concediului fără plată de către angajator. Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.