Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Concediul pentru creșterea copilului al celuilalt părinte obligatoriu de o lună 

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă în situaţia în care ambii părinți îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia. Cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată părintelui care nu a solicitat acest drept. 

Aceasta presupune obligația ambilor părinți de a petrece cel puțin o lună cu copilul în concediu pentru creșterea copilului.

În situaţia în care celălalt părinte nu solicită dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, părintele care s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului nu poate beneficia de acest drept.

        Acest drept se poate solicita dacă părintele îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. 

Dacă celălalt părinte nu solicită propriul concediu de o lună, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului părintelui care le-a solicitat se reduc cu o lună.

Pe durata reducerii, persoana care s-a aflat în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

În situaţia în care persoana îndreptăţită optează la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator.

În cazul persoanei singure sau în cazul în care celălalt părinte nu îndeplinește  condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, nu operează reducerea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.

Dacă celălalt părinte a solicitat propriul concediu de o lună, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului părintelui care le-a solicitat se suspendă.

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului de cel puţin o lună, din perioada totală a concediului de creştere a copilului, nu se acordă pe bază netransferabilă în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Solicitarea concediului propriu de cel puţin o lună se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

În situaţia în care celălalt părinte nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Această obligație nu există dacă persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună poate fi solicitat de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.

Pentru a beneficia de stimulentul de inserție, părintele care a solicitat concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an trebuie să obțină venituri supuse impozitului (de natură salarială, din activități independente sau agricole) înainte de implinirea vârstei de 11 luni copilului, indiferent dacă celălalt părinte solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.