Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi care a împlinit vârsta de 3 ani

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele care au adoptat copilul, persoanele cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoanele care au copilul în plasament în regim de urgenţă, persoanele care au fost numite tutore al copilului beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează:

 

  • în continuarea concediului concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, 
  • oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului
  • oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile pentru cele două situații de mai sus, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate.

Pe perioada concediului pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani se acordă o indemnizaţie lunară la nivelul de 0,9 ISR.

Concediul se acordă pe bază de cerere de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.

În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea activităţii în perioada de până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 7 ani.

Pe perioada în care o persoană beneficiază de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi care a împlinit vârsta de 3 ani şi indemnizaţia lunară, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei legale asupra cuantumului indemnizaţiei acordate şi se asigură de către stat.

Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia lunară constituie 

  • perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.
  • vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Calculul şi plata drepturilor inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale.

Condiţiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.

Oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele care au adoptat copilul, persoanele cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoanele care au copilul în plasament în regim de urgenţă, persoanele care au fost numite tutore al copilului cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana aflată în una dintre situaţiile de mai sus care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui

concedii medicale pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani

sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

sprijin lunar în cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.

Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.

Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată care realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi după acordarea sprijinului lunar de până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei teritoriale şi beneficiază, din oficiu, de un sprijin lunar în cuantum de 300 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respective de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.

Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaţie lunară de plasament în cuantum majorat cu 50%.

De concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi care a împlinit vârsta de 3 ani și drepturile de mai sus, nu poate beneficia părintele sau persoana care a adoptat copilul, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care are copilul în plasament în regim de urgenţă, persoana care au fost numită tutore al copilului cu dizabilitate care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal ori care primeşte indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Fac excepţie persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Indemnizația lunară și sprijinul lunar se acordă pentru fiecare dintre copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.