Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Drepturile salariatei

După ce a informat angajatorul în scris despre starea sa fiziologică, pe durata acesteia, salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează beneficiază de umătoarele drepturi speciale:

Dreptul de a nu fi expusă la riscuri ce îi pot afecta sănătatea şi securitatea

Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a preveni expunerea salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea.

Dreptul de a nu fi constrânsă să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii ei

Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare astfel încât salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează să nu fie constrânsă să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării sale de graviditate ori copilului nou-născut.

Dreptul salariatelor de a fi informate

Salariatele au dreptul de a fi informate în scris, în termen de 5 zile de la terminarea Raportului de evaluare, despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă şi despre măsurile suplimentare de protecţie pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât şi salariata prin Informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă.

Dreptul la confidenţialitate asupra stării de graviditate

Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Dreptul de a nu desfăşura o activitate care prezintă riscuri pentru ea sau pentru făt

În cazul în care rezultatele evaluării evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidenţiate. 

Dacă dacă acest lucru nu este posibil ori nu poate fi realizat din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, 

În toate cazurile angajatorul va trebui să acționeze în conformitate cu recomandările medicului de medicina muncii ori a medicului de familie și să mențină veniturile salariale ale angajatei.

Dreptul la concediul şi indemnizaţia de risc maternal

Dacă din motive obiective, angajatorul nu-și poate îndeplini obligaţia de a oferi salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează un loc de muncă care să nu presupună o activitate ce prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, salariata are dreptul la concediul de risc maternal.

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Dreptul de a schimba poziţia de lucru

Pentru salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezând sau, respectiv, pentru mişcare.

Cel care stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezând sau, respectiv, pentru mişcare este medicul de medicină a muncii.

Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.

Dreptul la reducerea duratei normale de muncă

În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

Dreptul de a nu îndeplini activităţi cu grad de risc de expunere la anumiţi agenţi

Angajatorul nu poate obliga o salariată gravidă/ care a născut recent/ care alăptează să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la activităţi la următorii agenţi:

 

 • agenţi fizici: activitatea în atmosfera hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate şi la scufundări subacvatice
 • agenţi biologici: toxoplasma, virusul rubeolei, exceptând cazurile în care se dovedeşte că salariata gravidă este suficient protejată faţă de aceşti agenţi prin imunizare
 • agenţi chimici: plumbul şi derivaţii acestuia, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman

subterane miniere și

condiţii de muncă: activităţi subterane miniere

Dreptul de a primi dispensă pentru consultaţii prenatale

Dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Sariata gravidă are dreptul la dispensa pentru consultaţii prenatale fără diminuarea drepturilor salariale: 

 • în limita a maximum 16 ore pe lună
 • în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru

Dreptul la pauza de alăptare

Salariatele care alăptează au dreptul, în cursul programului de lucru, la două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. 

La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de muncă cu doua ore zilnic.

Pentru a benefiacia de pauza de alăptare, salariata trebuie să formuleze o cerere în scris prin care își exprimă opțiunea cu privire la modalitatea de valorificare a drepturilor sale și să informeze angajatorul cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare.

Cererea trebuie însoțită de documente din care rezultă vârsta copilului alăptat, respectiv sub un an și documente medicale eliberate de catre medicul de familie prin care acesta atestă starea fiziologică a salariatei.

În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.

Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Pauzele pentru alăptare sau reducerea duratei normale a timpului de muncă prin comasarea acestor pauze, se includ în timpul de muncă, nu afectează drepturile salariale şi nu diminuează stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestaţiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Dreptul la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, regulamentele interne ale unităţilor trebuie să conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora.

Dreptul de a nu presta muncă de noapte

Salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează nu poate fi obligată să desfăşoare muncă de noapte, respectiv să presteze munca între orele 22,00-6,00.

Salariatul de noapte reprezintă, după caz:

 • salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru
 • salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

În cazul în care sănătatea îi este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 

Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.

În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Dreptul de a nu desfăşura munca în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat

În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat, este gravidă/ a născut recent/ alăptează, aceasta are dreptul să solicite angajatorului să o transfere la un alt loc de muncă cu menţinerea salariului de bază brut lunar. Solicitarea trebuie făcută în scris şi se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea cesteia este afectată de munca cu caracter insalubru sau greu de suportat.

Muncile în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt următoarele:

 

 • colectarea, transportul şi depozitarea dejecţiilor menajere, umane, animaliere
 • igienizarea grupurilor sanitare
 • săpatul şanţurilor
 • încărcatul sau descărcatul cu lopata al diverselor produse
 • ridicarea unor greutăţi mai mari de 10 kg
 • munca în condiţii de expunere la temperaturi extreme.

În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi de indemnizaţia de risc maternal.

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Dreptul de a îşi păstra locul de muncă

        

Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

 • salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa
 • salariatei care se află în concediul de risc maternal
 • salariatei care se află în concediul de maternitate
 • salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani
 • salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, pană la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru mai multe detalii despre încetarea raporturilor de muncă sau servici aici

Dreptul la concediul şi indemnizaţia pentru maternitate

Femeia care lucreazã și este asiguratã în sistemul asigurãrilor de sãnãtate de a beneficia de concediu și de indemnizație pentru maternitate

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.