Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Încetarea raporturilor de muncă sau servici

Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

 

  • salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa
  • salariatei care se află în concediul de risc maternal
  • salariatei care se află în concediul de maternitate
  • salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani
  • salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, pană la împlinirea vârstei de 18 ani.

În termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, angajatorul are obligația să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă ori, după caz, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care femeia este gravidă/ a născut recent/ alăptează, în măsura în care angajatorul a luat la cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

Salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează ale cărei raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea sa, are dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. Această acţiune în justiţie este scutită de taxa judiciară de timbru.

În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa.

Aceste interdicții nu au aplicabilitate în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desființrea postului ocupat de salariată ca urmare a dificultăților economice, a transformării tehnologice sau reorganizării angajatorului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.