Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

O zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

Angajatorii sunt obligați să acorde părintilor, respectiv reprezentanților legali ai copilului, asigurați în cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, câte o zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătății copilului, însă fără obligația de a plăti drepturile salariale aferente.

Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucratoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. 

În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.

Ziua liberă se solicită în baza unei cereri depusă cu 15 zile înainte de vizita la medic și a unei declaraţii pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaților pentru acordarea zilei libere, care depasesc 5% din numărul total de angajați, angajatorul va programa, prin rotație, zilele libere, astfel încât să nu îi fie afectată activitatea.

În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinți au solicitat ziua liberă, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată de acest drept.

Vizita la medic prevăzută poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical. Acesta eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. 

În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.

Părintele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să depună la angajator adeverința eliberată de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Aceste reglementări se aplică atât angajatorilor publici, cât și celor privați, iar nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează de către Inspecția Muncii cu amendă cuprinsă între 5000 și 1.500 lei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.