Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Concediul paternal

Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal sau permisie, dacă participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afară căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.  

Pentru a beneficia de acest drept tatăl trebuie să aibă calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea.

Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 saptamâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității.

În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.

Dreptul la majorarea duratei concediului se acorda numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură este ţinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. În urma verificării noţiunilor dobândite medicul de familie eliberează atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului.

Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. El se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază.

Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naşterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, în vederea recunoaşterii paternităţii

Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naştere al noului-născut, din care sa rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii.

În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mama.

Pe perioada concediului acordat în aceste condiţiile, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcina şi lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de baza şi vechimea în munca ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.