Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

"Council of Europe Credits"

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost înfiinţată prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, elaborată sub auspiciile Consiliului Europei. Curtea a fost creată ca jurisdicţie unică şi obligatorie a Convenţiei.

Odată învestită, Curtea se bucură de plenitudine de jurisdicţie şi poate examina toate problemele de fapt şi de drept puse de soluţionarea unei cauze.

Ea este un tribunal internaţional care are sediul la Strasbourg. Judecătorii îşi exercită funcţia cu titlu individual şi nu reprezintă nici un stat. Pentru tratarea plângerilor, Curtea este asistată de o grefă compusă în special din jurişti care provin din toate statele membre (numiţi şi „referenţi juridici”). Aceştia, complet independenţi de ţara lor de origine, nu reprezintă nici reclamanţii, nici statele.

Curtea aplică prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Verificarea respectării de către state a drepturilor şi garanţiilor prevăzute de Convenţie reprezintă misiunea Curţii. In acest sens, aceasta trebuie sesizată printr-o plângere (denumită „cerere”) introdusă de persoane sau, uneori, de state. În cazul în care Curtea constată o încălcare a unuia sau a mai multor drepturi şi garanţii de către un stat membru, aceasta emite o hotărâre. Hotărârea este obligatorie, ţara în cauză fiind obligată să o execute.

Curtea nu acţionează ca instanţă de apel faţă de instanţele naţionale. Ea nu rejudecă cauzele şi nu are competenţa de a anula, modifica sau revizui sentinţele acestora. Curtea nu intervine în mod direct în favoarea reclamantului pe lângă autorităţile de care acesta se plânge.

Datorită afluxului masiv de cereri individuale, eficacitatea sistemului Convenţiei şi, ca urmare, însăşi credibilitatea şi autoritatea Curţii sunt grav ameninţate.

În 2014, Curtea a examinat 7.223 cererile referitoare la România, dintre care 7.096 au fost declarate inadmisibile sau radiate. Aceasta a emis 87 hotărâri (în ceea ce privește 127 de cereri), din care 74 au cel puțin o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

În literatura juridică română consacrată Convenţiei a fost utilizat atât termenul de „cereri”, cât şi acela de „plângeri” adresate Curţii.

Scrisorile prin care Curtea este sesizată sunt recepționate de Biroul central al Curții, care primește în medie 1500 scrisori zilnic. Din cauza acestui volum mare de corespondență, Curtea nu va putea confirma imediat primirea cererii. Curtea va contacta reclamantul dacă informații suplimentare vor fi necesare. Biroul central triază corespondența, apoi o trimite diviziei juridice competente, mai precis diviziei responsabile pentru statul împotriva căruia este îndreptată cererea. 

Curtea nu poate răspunde tuturor solicitărilor de informații care îi sunt adresate în privința stadiului procedurii în cauzele care se află pe rol. Procedura în fața Curții fiind scrisă, reclamantul va fi contactat de Curte în scris pentru orice solicitare de informații suplimentare sau la diferite etape ale procedurii. Anumite informații pot fi găsite și pe site-ul internet al Curții (de exemplu, informații privind comunicarea către Guvern a cauzei, întrebările adresate părților, deciziile cu privire la admisibilitate etc.)


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.