Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Competența Curții

Curtea Europeană a Drepturilor Omului are în competență plângerile interstatale, plângerile individuale și avizele consultative. Curtea nu poate să se auto-sesizeze.

Orice stat contractant poate sesiza curtea cu privire la orice pretinsa încălcare a Convenției de către un alt stat contractant.

Conform art. 34 din Convenție orice persoană fizică, organizație neguvernamentală sau grup de persoane care se consideră victime ale unei încălcări a drepturilor omului prevăzute în Convenție și de protocoalele sale pot sesiza curtea în mod direct.

Conform art. 37 din Convenție, Curtea poate să dea avize consultative la solicitarea consiliului miniștrilor cu privire la problemele juridice pe care le ridică interpretarea Convenției și a protocoalelor sale.

Cererile pot fi îndreptate doar împotriva unuia sau mai multor State care au ratificat Convenţia. Orice cereri îndreptate împotriva unor alte state sau persoane, de exemplu, vor fi declarate inadmisibile.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.