Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Condiții de admisibilitate

Înainte ca cererea reclamantului să poată fi examinată pe fondul ei, spre a se vedea dacă s-a produs sau nu incălcarea dreptului garantat de Convenţie, incălcare denunţată de acesta, instanţa europeană va trebui să cerceteze in ce măsură cererea reclamantului indeplineşte condiţiile impuse de Convenţie pentru a proceda la acest examen; 

Aceste condiţii esențiale sunt: a) reclamantul trebuie să fi epuizat căile interne de atac, in inţelesul dat acestei reguli de principiile generale ale dreptului internaţional; b) reclamantul trebuie să se adreseze instanţei europene intr-un termen de 6 luni de la data rămanerii definitive a hotărarii ultimei instanţe naţionale care s-a pronunţat asupra situaţiei juridice ce formează obiectul cererii sale, prin care el consideră că s-a produs incălcarea unui drept apărat de Convenţie şi/sau de protocoalele adiţionale şi pretinde că este victima acelei incălcări.

Curtea nu va reţine nici o cerere dacă: a) ea este anonimă; b) ea este in mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare a unor diferende şi dacă ea nu conţine fapte noi.

Jurisdicţia europeană declară inadmisibilă orice cerere individuală când ea consideră o asemenea cerere incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale protocoalelor sale, in mod vădit nefondată sau abuzivă. 

Curtea va declara inadmisibilă o cerere individuală şi in situaţia in care reclamantul nu a suferit un prejudiciu important, afară dacă respectarea drepturilor şi a libertăţilor garantate de Convenţie şi de protocoalele sale adiţionale impune examinarea pe fond a cererii, cu condiţia de a nu respinge pentru acest motiv nici o cauză ce nu a fost examinată in mod corespunzător de instanţa naţională.

Dacă cererea este în mod clar inadmisibilă întrucât nu îndeplinește condițiile de admisibilitate necesare pentru sesizarea Curții, dosarul va fi examinat de către un judecător unic. 

Reclamantul va fi informat prin scrisoare despre decizia definitivă a judecătorului unic asupre inadmisibilității cererii sale, dar nu va primi o copie a deciziei propriu-zise și nici nu va putea obține infrmații suplimentare asupra acesteia.

Această decizie nu se poate contesta. 

În urma unei astfel de decizii, cazul este definitiv clasat, iar dosarul este distrus în totalitate. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.