Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Excepții legate de examinarea în fond

Pentru a fi declarată admisibilă, orice cerere adresată Curţii trebuie să îndeplinească acele condiţii pozitive - epuizarea căilor interne de atac şi regula celor 6 luni - şi negative - să nu fie anonimă, să nu fie essential aceeaşi cu o altă cerere deja supusă examinării instanţei europene sau unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare a diferendelor, dacă nu conţine fapte noi, să nu fie în mod vădit nefondată ori abuzivă. Indiferent de conţinutul excepţiei, examenul admisibilităţii unei cereri este prealabil controlului pe care-1 exercită Curtea asupra îndeplinirii sau neîndeplinirii de către statul în cauză a obligaţiei sale de a asigura respectarea drepturilor şi a libertăţilor garantate de Convenţie şi de protocoalele sale adiţionale. Acest control priveşte fondul cererii, respectiv existenţa sau inexistenţa pretinsei încălcări a unuia sau a unora dintre aceste drepturi, alegată de reclamant prin cererea sa introductivă de instanţă.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.