Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Ocalan c. Turcia

Situația de fapt:

Reclamantul era conducătorul "PKK", adică al Partidului Muncitoresc din Kurdistan, iar la 29 iunie 1999, Tribunalul Securităţii Naţionale din Ankara l-a găsit vinovat pentru săvârşirea de acţiuni al căror scop era acela de a genera secesiunea unei părţi a teritoriului Turciei şi de a instrui şi a conduce un grup de terorişti armaţi în acel scop. Tribunalul l-a condamnat la moarte, pedeapsă ulterior comutată în detenţie pe viaţă.

Reclamantul a invocat că dispoziţiile art. 6 din Convenţie fuseseră încălcate date fiind restricţiile şi dificultăţile cu care se confruntase în asigurarea asistenţei din partea avocaţilor săi, în obţinerea accesului - atât al lui, cât şi al avocaţilor săi - la dosarul cauzei, în citarea martorilor apărării şi în asigurarea accesului avocaţilor săi la toate informaţiile deţinute de acuzare.

Hotărârea Curții: 

Curtea a concluzionat că procesul de judecare a reclamantului nu a fost corect din următoarele motive: nu beneficiase de asistenţa avocaţilor săi în perioada de interogare în arestul poliţiei; nu a putut comunica cu avocaţii săi cu excepţia situaţiei când au fost audiate alte persoane; nu a putut obţine acces direct la dosarul cauzei decât într-o etapă foarte avansată a procesului; au fost impuse restricţii legate de numărul şi durata vizitelor din partea avocaţilor săi; în sfârşit, avocaţilor săi le-a fost permis accesul la dosar numai foarte târziu, într-o perioadă când procesul era deja foarte avansat.

Curtea a constatat că efectul general al acestor obstacole, analizate în ansamblu, a restricţionat drepturile apărării, contravenind dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6, încălcându-se astfel prevederile art. 6.1 din Convenţie, coroborate cu cele ale art. 6.3 lit. (b) şi (c).


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.