Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligativitatea executării hotărârilor Curţii

Hotărârile Curții au dus la un număr impresionant de schimbări în legislațiile naționale și au deschis drumul către rejudecarea celor condamnați în urma unui proces inechitabil, restituirea imobilelor expropriate către proprietari sau plata unor indemnizații adecvate, acordarea unor permise de rezidență către persoanele amenințate cu deportarea sau eliminarea discriminărilor dintre cetățenii germani și cei străini în ceea ce privește alocațiile familiale.

Consiliul de Miniștri, organul executiv al Consiliului Europei este organismul însărcinat să supravegheze respectarea hotărârilor Curții și adoptarea remediilor necesare. Acesta este compus din Miniștrii afacerilor externe ale statelor membre ale Consiliului Europei sau din reprezentanții lor permanenți. 

Hotărârea definitivă a Curții este transmisă Comitetului de Miniştri. Acesta se întâlnește în mod regulat pentru a verifica executarea hotărârilor Curții. Cauzele sunt înscrise pe ordinea de zi până când membrii sunt convinși că o hotărâre a fost executată și că măsurile corespunzătoare decise au fost implementate pentru ca probleme similare să nu mai apară. 

Comitetul de Miniştri verifică dacă s-a plătit satisfacţia echitabilă acordată de Curte, examinează dacă statul în cauză a adoptat măsurile individuale, în aşa fel încât să înceteze încălcările constatate de Curte, iar partea lezată să fie repusă în situaţia anterioară încălcării Convenţiei și verifică dacă au fost adoptate măsuri de ordin general, cum ar fi amendamente legislative, schimbări ale jurisprudenţei, etc.

Constatările în materie ale Comitetului de Miniştri sunt cuprinse în rezoluţii interimare în care Comitetul constată stadiul în care se află pe plan intern procesul de executare al obligaţiilor statului și rezoluţii finale prin care Consiliul Miniştrilor constată că acesta şi-a îndeplinit atribuţiile.

Prezența reprezentanților tuturor statelor membre ale Consiliului asigură presiune politică asupra tuturor țărilor care își exercită obligațiile cu întârziere.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.