Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Reprezentarea în faţa Curţii

Statele contractante sunt reprezentate de agenţi, care pot fi asistaţi de avocaţi şi consilieri. 

Persoanele fizice, organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de particulari pot să depună iniţial cererile fie ele însele, fie prin reprezentant. Odată cererea comunicată statului contractant, reclamantul trebuie să fie reprezentat, afară de decizia contrară a Preşedintelui Camerei. 

Reclamantul trebuie să fie reprezentat la orice audiere decisă de Cameră, afară dacă Preşedintele acesteia îl autorizează, în mod excepţional, să-şi susţină cauza el însuşi, sub rezerva ca, la nevoie, să fie asistat de un avocat sau de un alt reprezentant autorizat. 

Reprezentantul care acţionează pe seama unui reclamant trebuie să fie un avocat abilitat să profeseze în oricare din statele contractante, care are reşedinţa pe teritoriul uneia din ele.

Dacă reprezentantul nu se poate exprima suficient într-una din limbile oficiale ale Curţii, Preşedintele Camerei poate să-l autorizeze să folosească una dintre limbile oficiale ale statului contractante. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.