Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Retrimiterea spre reexaminare

Numai hotărârile pronuţate de Marea Cameră sunt definitive. 

Pentru ca oricare din părţi să poată cere retrimiterea cauzei în care s-a pronunţat deja pe fond o Cameră spre reexaminare în faţa Marii Camere, este necesar ca cererea să fie făcută într-un termen de 3 luni de la data pronunţării hotărârii Camerei, indiferent dacă această pronunţare s-a făcut de preşedintele ei în şedinţă publică sau prin “afişarea” pe site-ul de internet a Curţii. Totodată este necesar ca părţile să invoce anumite cauze excepţionale care justifică o asemenea reexaminare a acelei cauze. 

Cererea în discuţie trebuie făcută numai de părţi, nu şi de eventualii terţi intervenienţi în proces. 

Cauzele excepţionale reprezintă probleme grave privitoare la interpretarea ori aplicarea dispoziţiilor Convenţiei sau a Protocoalelor sau probleme grave, de interes general. 

Cererile de retrimitere sunt examinae de un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere. Din acest colegiu nu va face parte niciun membru al camerei care a pronunţat hotărârea în acea cauză. Procedura nu este contradictorie, partea care a solicitat redeschiderea nefiind invitată să-şi spună punctual de vedere. 

Decizia de admitere sau de respingere a cererii de retrimitere nu se motivează. În ipoteza acceptării cererii, Marea Cameră se pronunţă printr-o hotărâre. Decizia de acceptare este transmisă părţii printr-o scrisoare care, în cazul părţii care nu a solicitat retrimiterea, conţine şi cererea de retrimitere. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.