Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Revizuirea hotărârii

În cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenţă decisivă asupra soluţiei unei cauze judecate deja şi care nu era cunoscut de Curte la pronunţarea hotărârii şi nu putea să fie cunoscut de parte, aceasta din urmă poate, într-un termen de şase luni de la cunoaşterea faptului respectiv, să sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hotărâri. 

Cererea trebuie să menţioneze hotărârea a cărei revizuire se cere şi trebuie să fie însoţită de o copie a oricărui document pe care se întemeiază. Cererea cu anexele sale se depun la grefă. 

Atunci când consideră că nici un motiv nu justifică examinarea ei, Camera iniţială poate decide să respingă cererea. Dacă nu este posibilă reunirea Camerei iniţiale, Preşedintele Curţii o constituie sau o completează prin tragere la sorţi. Când Camera nu respinge cererea, Grefierul o comunică celorlalte părţi interesate, invitându-le să depună eventuale observaţii scrise într-un termen stabilit de Preşedintele ei. De asemenea, Preşedintele Camerei stabileşte data şedinţei publice, atunci când Camera a decis aceasta. Camera statuează printr-o hotărâre. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.