Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Rezolvarea pe cale amiabilă şi declaraţia unilaterală

Convenţia de rezolvare pe cale amiabilă se încheie între Guvernul României, reprezentat de Agentul guvernamental şi reclamant sau reprezentantul acestuia.

Convenţia de rezolvare pe cale amiabilă poate fi semnată doar după ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului.

Sumele stabilite prin convenţia de rezolvare pe cale amiabilă se plătesc în termenul prevăzut de convenţia de rezolvare pe cale amiabilă sau, dacă un asemenea termen nu este prevăzut, în 3 luni de la data semnării convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă. 

O altă modalitate de a pune capăt litigiului, în cauzele repetitive în care reclamantul nu acceptă soluţionarea amiabilă, o reprezintă formularea unei declaraţii unilaterale, prin care Guvernul recunoaşte încălcarea Convenţiei şi se angajează să ia o serie de măsuri individuale şi generale pentru a repara prejudiciul material şi moral cauzat victimei, precum şi a preveni apariţia unor cauze similare în viitor. 

Această modalitate de soluţionare a litigiului este agreată de Curtea Europeană, care a radiat de pe rol o serie de cauze ca urmare a declaraţiei unilaterale a guvernului pârât, invocând art. 37  din Convenţie, care prevede că instanţa europeană poate radia o cerere de pe rol atunci când continuarea examinării cererii nu se mai justifică.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.