Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Subiectele contestaţiei la executare

Contestaţia la executare poate fi exercitată de pârţile la procedura de executare - debitorul urmărit sau în ipoteza urmăririi unui imobil ipotecat, terţul dobândltor, creditorul urmăritor, precum şi cei intervenienţi.

Contestaţia la executare poate fi folosită şi de persoanele străine de raportul juridic dintre părţi - terţii vătămaţi printr-o măsură greşită sau ilegală de executare. 

Hotărârea judecătorească poate fi pusă în executare, când este cazul, numai împotriva părţilor obligate prin acea hotărâre sau împotriva succesorilor lor în drepturi şi obligaţii, nu însă şi împotriva altor persoane. Tocmai de aceea s-a reglementat posibilitatea şi pentru terţi de a face contestaţie la executarea care îi vătămă, pornită pe baza unei hotărâri pronunţate într-un proces în care nu au avut calitatea de părţi.

Pentru a putea exercita contestaţia la executare, atât partea, cât şi terţul trebuie să justifice un interes propriu.

În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil ori mobil, terţul poate invoca pe calea contestaţiei la executare doar un drept de proprietate sau un alt drept real cu privire la bunul care face obiectul executării. Numai în cazul în care invocă un drept real asupra bunului care face obiectul urmăririi sau al predării silite, terţul are interesul de a formula contestaţie la executare.

Terţii vătămaţi îşi pot apăra dreptul lor şi pe calea unei acţiuni principale în revendicare. Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut lege nu îl împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terţii adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite.

În cadrul executării prin poprire, deşi este un terţ care ar putea fi vătămat prin actele de executare, terţul poprit nu poate face contestaţie la executare. El îşi va formula apărările în cadrul procedurii de validare a popririi.

Contestaţia la executare poate fi introdusă şi de procuror pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. Instanţa sesizată cu contestaţia procurorului este obligată să introducă în proces toate părţile direct interesate, care au participat sau trebuiau să participe la procedura de executare.

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.