Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Convenţiile privind obiectul urmăririi silite

Creditorul şi debitorul pot încheia înţelegeri privind efectuarea executării silite, inclusiv cu privire la obiectul urmăririi. În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale debitorului.

Debitorul şi creditorul ipotecar pot conveni să limiteze dreptul creditorului de a urmări bunurile care nu îi sunt ipotecate.

Aceste convenţii pot fi încheiate doar cu privire la drepturile de care părţile pot dispune. 

Ele nu pot avea ca obiect bunurile debitorului declarate de lege ca inalienabile sau ca insesizabile în considerarea scopului pentru care sunt folosite.

Renunţarea la beneficiul dispoziţiilor referitoare la bunurile mobile ale debitorului afectate de o insesizabilitate în considerarea scopului pentru care sunt folosite, precum şi urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.