Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Întinderea urmăririi silite

Veniturile şi bunurile debitorului pot fi urmărite numai în măsura necesară realizării drepturilor creditorilor, inclusiv ale creditorilor intervenienţi. 

Executarea silită are loc până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare.

În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. 

În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc poate, la cererea creditorului, să actualizeze în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.

Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor. 

Pentru aceste sume, încheierea instanţei de executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu. 

Încheierea executorului judecătoresc poate fi contestată pe calea contestaţiei la executare, în termen de 15 zile de la comunicare, iar încheierea dată de instanţa de executare poate fi atacată numai cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Ambele încheieri sunt executorii de drept.

Dacă s-a realizat integral creanţa prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii, executarea silită încetează. 

În acest caz, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. 

Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului şi debitorului.

Alegerea făcută de creditor de a porni o anumită formă de urmărire silită, deci de a alege un anumit bun mobil sau imobil din patrimoniul debitorului - ca de altfel şi posibilitatea de a urmări concomitent mai multe bunuri aparţinând debitorului -, nu poate fi supusă cenzurii instanţei de executare. 

Atunci când creditorul urmăreşte în acelaşi timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută, instanţa de executare, la cererea debitorului şi după citarea creditorului, poate să restrângă executarea la anumite bunuri.

Dacă cererea este admisă, instanţa va suspenda executarea celorlalte bunuri. Executările suspendate nu vor putea fi reluate decât după rămânerea definitivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuată.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.