Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Suspendarea cursului prescripţiei

Suspendarea prescripţiei constă în oprirea temporară a curgerii ei, pe timpul cât durează cauza suspendării. Când această cauză dispare, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. 

Prescripţia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

Cauzele de suspendare a cursului prescripţiei sunt:

 • în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine obligarea pârâtului
 • pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent
 • cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

În cazul obligaţiilor solidare şi indivizibile, suspendarea prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită produce efecte şi faţă de ceilalţi codebitori, respectiv creditori. Suspendarea prescripţiei faţă de debitorul principal ori faţă de fideiusor produce efecte în privinţa amândurora.

În cazul executării creanţelor fiscale termenul de prescripţie se suspendă:

 • în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune
 • în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţa judecătorească sau de alt organ competent
 • pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii
 • cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.