Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Punerea în întârziere a creditorului

Punerea în întârziere a creditorului în vederea preluării executării este o procedură la dispoziţia debitorului pentru a se libera de datorie în cazul în care creditorul refuză să primească prestaţia.

Pentru ca plata să îl libereze pe debitor este necesar ca executarea din partea acestuia să fie conformă, adică obligația să fie executată întocmai, consecință a principiului executării în natură a obligației. Totodată este necesar ca executarea să fie preluată de către creditor, iar apoi acceptată de către acelaşi creditor. 

Dacă executarea conformă şi acceptarea ei se produc, obligaţia este stinsă prin plată. În cazul în care executarea este conformă, acceptarea din partea creditorului este obligatorie. 

În unele cazuri însă, executarea din partea debitorului nu se poate produce dacă nu există concursul creditorului care refuză să preia sau să efectueze actele pregătitoare executării. În această situaţie, debitorul poate utiliza instituţia punerii în întârziere a creditorului.

Aceasta este situația în care debitorul face creditorului o ofertă de executare conformă, dar acesta din urmă refuză să preia executarea şi să accepte oferta, debitorul fiind îndreptăţit să treacă la punerea în întârziere a creditorului, somându-l să accepte oferta sa.

Dacă plata nu își produce efecte nici în acest fel, debitorul are posibilitatea să consemneze bunului la dispoziţia creditorului, să facă oferta de plată urmată de consemnaţiune sau să efectueze vânzarea publică. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.