Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Efectele punerii în întârziere a creditorului

Punerea în întârziere prin intermediul notificării unei oferte de executare conforme, atrage după sine prezumţia că debitorul este gata să îşi îndeplinească obligaţiile sale. Punerea în întârziere efectuată nastfel va fi un mijloc de probă pentru îndeplinirea condiţiilor invocării excepţiei de neexecutare sau existenţei unei neexecutări rezolutorii şi invocării subsecvente a rezoluţiunii.

De la data notificării, creditorul preia riscul imposibilităţii fortuite de executare, iar debitorul nu este ţinut să restituie creditorului fructele bunului datorat culese după data punerii în întârziere a creditorului.

Creditorul este ţinut să repare prejudiciul generat de întârzierea în executarea obligaţiei sale de preluare a executării şi să suporte cheltuielile de conservare a bunului datorat pe care a refuzat nejustificat să îl preia.

În cazul în care, în urma notificării, creditorul se prezintă la locul indicat în somaţie şi preia executarea, obligaţia se stinge de la această dată. 

Utilizarea ofertei conforme de executare urmată de consemnaţiune are drept consecință stingerea obligaţiei debitorului. 

Stingerea are un caracter definitiv dacă operaţiunea consemnării bunului a fost validată de instanţa de judecată sau dacă aceeaşi consemnare a fost acceptată de către creditor. 

Până la validarea acesteia sau până la acceptarea ei din partea creditorului, efectul extinctiv este provizoriu, se prezumă doar că debitorul şi-a executat obligaţia. 

Debitorul poate să retragă bunul consemnat până la momentul validării. Condiţii pentru exercitarea acestui drept: 

  • retragerea bunului să fie anterioară declaraţiei creditorului de acceptare a plăţii
  • consemnarea bunului să nu fi fost validată de instanţă

Din momentul fie al acceptării de către creditor, fie al validării consemnării de către instanţă, obligaţia se stinge prin plată. Consecinţa dreptului de retragere constă în renaşterea creanţei cu toate garanţiile şi toate celelalte accesorii ale sale. Creanţa se reactivează, neintervenind stingerea ei. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.