Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Suspendarea executării în cazul exercitării apelului

Termenul de apel suspendă executarea hotărârii de primă instanţă, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege. În aceleaşi condiţii, executarea se suspendă dacă apelul a fost exercitat în termen.

Termenul de apel şi introducerea căii de atac în termenul prevăzut de lege suspendă de drept executarea silită. Efectul suspensiv se menţine până la pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel.

Suspendarea executării nu se produce de drept în cazul hotărârilor care se bucură de executare provizorie, de drept sau încuviinţată de instanţa judecătorească.

Suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel. 

Cererea se depune la prima instanţă sau, după caz, la instanţa de apel. În această din urmă situaţie, la cerere se va alătura o copie legalizată a dispozitivului hotărârii.

Cererea de suspendare a executării provizorii se judecă de către instanţa de apel, care poate încuviinţa suspendarea numai cu depunerea unei cauţiuni, în cuantumul pe care îl va fixa. 

Asupra cererii de suspendare instanţa de apel se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea apelului. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată. Termenul de exercitare este cel prevăzut de lege pentru hotărârea atacată, care va curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Până la soluţionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, însă tot numai cu depunerea unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţă.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.