Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Suspendarea provizorie a executării silite

Dacă există urgenţă şi dacă s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. 

Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată, chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Și în situaţia suspendării în cazuri urgente, plata cauţiunii trebuie făcută în prealabil soluţionării cererii de suspendare.

În cazul admiterii cererii de suspendare provizorie, suspendarea îşi produce efectele de la data pronunţării încheierii instanţei, deoarece această încheiere este executorie.

Actele de executare efectuate în ziua soluţionării cererii având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite sunt desfiinţate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare.

Efectele suspendării executării silite sunt aplicabile indiferent de cadrul în care această măsură a fost dispusă de instanţa judecătorească.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.